Selmont logo

CHARAKTERYSTKA OFEROWANYCH PRODUKTÓW

obrazek Stolarka wykonana jest z modyfikowanego polichlorku winylu o wysokim stopniu udarności, pozbawiona związków kadmu, zbrojona obwiedniowo (ramy i skrzydła) kształtownikiem stalowym ocynkowanym ogniowo. Stosowane uszczelki wykonane są z kauczuku EPDM odznaczającego się odpornością na światło.


obrazek Okna z materiałów polimerycznych przygotowane są do montażu nowoczesnych, także zapobiegających włamaniu okuć. Obwiedniowe okucia rozwierane i rozwieralno-uchylne to komfort obsługi i rodzaj otwierania wg wyboru, oczywiście z zachowaniem najwyższego bezpieczeństwa. Okucia stosowane przy produkcji okien posiadają właściwości antywłamaniowe nawet przy uchylonym oknie.


obrazek Stolarka wyposażona jest w mikrorozszczelnienie, zabezpieczające przed zawilgoceniem i osiadaniem pary wodnej na szybach i ścianach. Niewielka szczelina pomiędzy ościeżnicą a skrzydłem okna zapewnia stały dopływ powietrza, które jest odprowadzane z domu przez kanały wentylacyjne.


obrazek Stolarkę wyposażamy w szyby zespolone FLOAT 4-16-4 o współczynniku U=1,1 wypełnione gazem szlachetnym ARGON, który podwyższa właściwości ciepłochronne szyb zespolonych.

foto 2