Selmont logo

SONDA RAUEGO

Pozyskanie energii z głębi ziemi

Innowacyjne ogrzewanie, chłodzenie i oszczędzanie. System ten umożliwia pozyskanie ciepła z gruntu poprzez obieg zamknięty. Krążąca w rurach RAUGEO solanka pełni rolę nośnika ciepła. Za pomocą pompy ciepła uzyskane ciepło geotermalne podwyższane jest do temperatury potrzebnej do ogrzewania pomieszczeń. Sondy RAUGEO jako jedyne na rynku posiadają podwójną sondę w kształcie litery "U" - bez połączenia zgrzewanego przy głowicy sondy.

Dla Twojego bezpieczeństwa - 10-letnia gwarancja jakości!

WŁAŚCIWOŚCI:

 • Wyjątkowe bezpieczeństwo w eksploatacji, ponieważ nie występuje żadne niebezpieczeństwo nieszczelności połączeń zgrzewanych przy głowicy sondy
 • Sondy RAUGEO mogą być stosowane w temperaturze do 95°C, dzięki czemu wykorzystuje się je w celach magazynowania ciepła
 • Głowica sondy RAUGEO chroniona jest przez specjalną, wysoce trwałą żywicę poliestrową wzmocnioną włóknem szklanym
 • Podłączenie sondy można wykonać za pomocy złączki elektrooporowej lub przy wykorzystaniu techniki łączenia typu tuleja zaciskowa firmy REHAU

ZALETY:

 • Przynajmniej 75% energii jest pobierane z ziemi
 • Brak jakichkolwiek połączeń zgrzewanych w gruncie zapewnia jeszcze większe bezpieczeństwo
 • Ze względu na szczególne właściwości tworzywa PE-Xa nie powstają rysy i spękania
 • Dzięki głowicy sondy chronionej przez specjalną, wysoce trwałą żywicę poliestrową wprowadzanie rur do otworu wiertniczego jest całkowicie bezpieczne
 • Łatwość wprowadzenia rury w odwiert nawet przy wąskich otworach
 • Możliwość magazynowania ciepła (do 95°C)
 • Niskie koszty ogrzewania i chłodzenia dzięki pozyskiwaniu energii z głębi ziemi

ZASTOSOWANIE:

 • Możliwość wprowadzenia na głębokość do 300m
 • W połączeniu z pompą ciepła instalacje mogą być używane do ogrzewania
 • Free-cooling (pasywne chłodzenie pomieszczeń mieszkalnych)
 • Optymalne w połączeniu z ogrzewaniem i chłodzeniem powierzchniowym w domu
 • Przeciwoblodzeniowe ogrzewanie powierzchni zewnętrznych
 • Możliwość magazynowania ciepła

KOMPONENTY SYSTEMU:

 • Dystansownik
 • Łącznik przewodów zasilania lub powrotu
 • Rozdzielacz
 • Glikol
 • Przejście szczelne
 • Obciążnik do sond
sonda rauego sonda rauego sonda rauego